Categorie: Ongecategoriseerd

Eind 2012 is in het centrum van Tilburg de 'MAAWMUUR' gerealiseerd, een initiatief van kunstenares Miranda Poel. Het is een muur van corten-stalen letters die samen de volgende zin vormen:

WIE GEEN FOUTEN MAAKT
MAAKT MEESTAL NIETS

De letters raken mettertijd begroeid door een korte vorm-volgende wingerd (de Parthenocissus Tricuspidata 'Veitchii Robusta')*.

De grote, zware, stalen letters met hun harde vaste vorm staan symbool voor de 'harde klacht' c.q. kritiek. De vorm-volgende wingerd verbeeldt de groei en ontwikkeling die uit klachten/kritiek voort kan komen. Feit blijft dat niet iedere klacht gegrond is en meer dan eens wordt geuit zonder enig onderzoek of navraag naar drijfveer of motivatie achter hetgeen waarover geklaagd wordt. Naast dat kritiek de basis kan zijn voor ontwikkeling en groei kan zij evengoed de oorzaak zijn van het in de kiem smoren van goede initiatieven. De wingerd die met de seizoenen van kleur verschiet en zijn blad verliest is metafoor voor deze grilligheid en dynamiek. De tekst van de muur wil 'de maawers' wijzen op het feit dat er wel erg veel en snel gemaawd wordt en een hart onder de riem steken bij de mensen die zich te snel door kritiek of klachten laat ontmoedigen. Naast dat de muur volop ruimte tot maawen biedt, roept hij op tot meer verdraagzaamheid en spoort hij aan om toch vooral je ding te doen, te zeggen en te vinden. Klagen mag, ten behoeve van de kwaliteitsbewaking, maar fouten maken mag ook, ter wille van de vooruitgang. Geen vooruitgang zonder fouten.


De 'MAAWMUUR' in Tilburg heeft zoals zijn eeuwenoude voorganger, de Klaagmuur in Jeruzalem, dus een meervoudige boodschap: symbool van het lijden en de belofte van herstel!
Volgens de (Groningse) kunstenaar Miranda Poel zijn er twee zaken opvallend aan Tilburg: dat er zoveel 'gemaawd' wordt enerzijds en dat aan de kaak gestelde zaken veelal een concreet vervolg krijgen in een poging tot een antwoord/oplossing anderzijds. Het hoorbaar maken van ongenoegen maakt het mogelijk te reageren en te anticiperen. De plek bij uitstek voor de 'MAAWMUUR' is dan ook in de buurt van het stadskantoor, in het bijzonder de raadzaal, aangezien daar de ‘lijnen’ voor de stad worden uitgezet. Deze Muur is een duidelijk zichtbaar object waar iedereen zijn mening kwijt kan (in de horizontale dwarsbalken van de middelste letters -E- zijn twee brievenbussen verwerkt: één brievenbus voor 'klachten over de gemeente', één voor 'overige bestemmingen'**) maar die tegelijkertijd duidelijk maakt hoe vaak wij menen onze mening te moeten laten horen.
 

De 'MAAWMUUR' is een kunstwerk dat Miranda Poel maakte i.s.m. Ad Roefs i.o.v. KORT. De klachten die in de muur terecht komen worden gescand en vermeld op deze site. De klachtenbussen in de 'MAAWMUUR' zijn geen officiële postbussen voor de gemeente maar via de site kan de gemeente kennis nemen van de inhoud.

Aan de realisatie van de 'MAAWMUUR' werkten mee:
Reijrink BV
A&P Smulders
André Doevendans BV
Aannemersbedrijf E. van Keulen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) De wingerd groeit als een huid om de letters heen, zodanig dat deze duidelijk zichtbaar en leesbaar blijven. Daarvoor dient de wingerd geleid en gesnoeid te worden wat 5x per jaar gebeurt door A&P Smulders. De eigenschap van de wingerd om in de herfst te verkleuren zorgt ervoor dat de muur in elk seizoen van gedaante wisselt. Ruimtelijk gezien bakent de muur het plein af zonder deze 'hermetisch' af te sluiten door het open karakter van de muur. De 'MAAWMUUR' draagt bij aan de ambities van Tilburg om meer groen te realiseren in de Binnenstad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**) Disclaimer
"De brievenbussen in de Maawmuur zijn niet bedoeld voor correspondentie gericht aan de gemeente Tilburg. Correspondentie aan de gemeente Tilburg die is gedeponeerd in een van de brievenbussen in de Maawmuur wordt niet doorgestuurd aan de gemeente Tilburg". 


© copyright 2024